Kemaskini / Semak Status Permohonan PenyelidikanResearch Application Management System, Academic Affair UiTM Johor

Kemaskini / Semak status permohonan anda dengan mengunakan nombor rujukan permohonan atau no pelajar (ketua kumpulan sahaja). Hanya permohonan yang belum di sahkan (Approved) oleh pihak HEA sahaja dibenarkan untuk dikemaskini. Sebarang masalah, sila hubungi kami.