About Research Application Management System (RAMS)Academic Affair UiTM Johor
RAMS

Research Application Management System (RAMS) / Sistem Pengurusan Permohonan Penyelidikan merupakan sebuah sistem yang dibina bertujuan untuk memperkasakan proses permohonan kelulusan penyelidikan ke organisasi luar. Inisiatif ini bermula apabila terdapat idea inovasi yang tercetus daripada beberapa faktor setelah melihat secara teliti proses permohonan dan penjanaan surat permohonan menjalankan penyelidikan. Fakulti Pengurusan Maklumat percaya bahawa inovasi seumpama ini mampu untuk mengubah lanskap proses kerja serta menjadikan ianya lebih efektif dan efisyen.